Ledare som Levererar kontra Ledare som Förstör: En Empirisk Reflektion

När vi försöker förstå ledarskapets komplexta natur kan det vara hjälpsamt att titta på exempel och modeller som kan hjälpa oss att destillera de många aspekterna av vad det innebär att vara en effektiv ledare. Som ledarutvecklare på tiden jag arbetade på
Svenska ChefsAkademin och SIPU, har jag sett många exempel på ledarskap i aktion. Baserat på mina erfarenheter vill jag presentera en grov förenkling av ledarskapets spektrum, genom att dela det in i två breda kategorier: Ledare som Levererar och Ledare som Förstör.
 
 
Observera, detta är ingen vetenskaplig analys utan snarare en reflektion baserad på min egen erfarenhet och tolkning av verkligheten.
 
Ledare som Levererar
De ledare jag kategoriserar som ”levererar” är de som aktivt arbetar för att skapa en miljö där produktivitet och trivsel kan blomstra. De delar generöst med sig av information till sina medarbetare, vilket skapar transparens och förtroende. Dessa ledare använder sin makt med omsorg och vaksamhet och skapar förutsättningar för motivation att blomstra.
 
De visar en passion för resultat, men aldrig på bekostnad av processen eller människorna involverade. De tolererar inte dåligt beteende, oavsett de uppnådda resultaten, och är konsekventa i att hantera medarbetare med sådana attityder. De är också mycket medvetna om sitt ansvar och befogenhet, samt vikten av att delegera med befogenheter och pratar och lever ständigt som hen lär, vilket hjälper till att forma en kultur av ansvarstagande.
 
Ledare som Förstör
Å andra sidan finns det ledare som, oavsiktligt eller inte, tenderar att skapa hinder och svårigheter för sina team. Dessa ”förstörare” delar minimalt med information, vilket skapar en känsla av osäkerhet och misstro. Deras användning av makt kan vara tanklös, vilket bidrar till rädsla och otrygghet inom teamet.
 
De pressar sina medarbetare och använder rädsla och hierarki som motivation, vilket oftast resulterar i en stressfylld arbetsmiljö. De kan vara alltför fokuserade på resultat, till den grad att de tolererar dåligt beteende om resultaten är tillräckligt goda. De kan också vara överdrivet rädda för att förlora sin makt och bli politiska i sina handlingar, vilket kan skapa konflikter och missnöje.
 
Slutsats
Ledarskap är inte svart eller vitt och det finns otaliga nyanser och variationer mellan dessa två extremer jag har presenterat här. Men att reflektera över dessa kategorier kan ge insikt och förståelse samt kanske till och med hjälpa oss att bli mer effektiva ledare. Genom att sträva efter att vara en ”Ledare som Levererar”, kan vi skapa arbetsmiljöer där människor känner sig värderade, engagerade och motiverade att ge sitt bästa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait