Har du rätt förväntningar på dina kollegor?

 
Jag hävdar att de flesta konflikter som uppstår på arbetsplatser beror på att vi har olika förväntningar på varandra, vilket beror på flera faktorer. Här kommer jag att förklara några av dem och ge några förslag på hur vi kan hantera det i framtiden.
 
Har du någonsin ställt dig denna fråga – ”Vaknar någon av er och tänker – idag, när jag kommer till jobbet, ska jag göra så många kollegor som möjligt irriterade. Jag ska förstöra dagen för så många kollegor som möjligt?” Naturligtvis svarar ingen jakande på denna fråga, men det får oss att skratta eftersom vi inte väntade oss en sådan fråga. Jag brukar tillägga – om ni inte tänker så, tror ni att era kollegor gör det? Vi går alla upp på morgonen med avsikten att göra ett bra jobb, att bli omtyckta av våra kollegor och känna gemenskap med dem. Men av någon anledning kan vi bli besvikna eller komma i konflikt med en eller flera kollegor. Det har hänt oss alla, även om vi alla reagerar olika. När vi är som mest besvikna på en kollega, borde vi minnas att även den personen gick till jobbet idag med avsikten att göra ett bra jobb. Om jag känner så här, måste vi kunna hantera det på ett effektivt sätt.
 
(Observera att detta huvudsakligen handlar om situationer där kollegan inte lider av psykisk stress eller andra psykiska sjukdomar.)
 
Anta alltid att dina kollegor har goda intentioner, även om det kanske inte verkar så just nu.
Varför har vi då olika förväntningar på varandra?
 
En vanlig situation där vi har olika förväntningar på varandra är när vi får en ny chef eller medarbetare i gruppen. Den nya personen, oavsett position, har en bild av vad som förväntas av dem. Samtidigt förväntar sig alla andra att den nya personen ska göra det som den tidigare kollegan eller chefen gjorde.
 
Orsakerna till detta kan vara olika beroende på om den nya personen är en chef eller en medarbetare. Om det är en ny chef, har personen i fråga oftast fått nya direktiv om hur verksamheten bör styras. Medarbetarna förväntar sig dock att arbeta och ledas som tidigare, vilket leder till missförstånd när chefen agerar annorlunda. Det innebär inte nödvändigtvis att chefen är dålig, men han eller hon har inte klargjort sina nya direktiv för medarbetarna. Medarbetarna och chefen har helt enkelt olika målbilder och förväntningar på varandra.
 
När en ny medarbetare ansluter till gruppen är situationen liknande, men i det fallet är det oftast chefen som inte har introducerat den nya medarbetaren på rätt sätt. Även om chefen misslyckas med detta, bör teamet välkomna den nya kollegan och förklara arbetsuppgifter och förväntningar.
 
Jag har utvecklat en modell som hjälper er att harmonisera era förväntningar och undvika missförstånd. Här kan du ta del av den: https://1drv.ms/p/s!ArOLcBzLEhP7guc4COdBomCasSh2BA
 
Återkom gärna med frågor eller dela med dig av dina tankar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait