HR: Förstärkande, inte styrande – En vision för framtidens HR-avdelning

Human Resources (HR) har genom åren genomgått betydande förändringar, inte bara i namn, men även i funktion och ansvarsområden. Från att ha varit den traditionella personalavdelningen, till att bli HR, och mest nyligen ”People and Culture”, har denna utveckling speglat arbetsplatsens dynamik och samhällsförändringar.
Dave Ulrich, en ledande tankesmed inom HR-området, har betonat HR:s roll i organisationer. Han utformade en inflytelserik modell som beskrev HR:s fyra huvudroller: strategisk partner, förändringsagent, administrativ expert och medarbetaradvokat. Ändå, trots detta, stöter vi ibland på situationer där HR avdelningar inte lyckas med att effektivt stödja företagets högsta ledning och chefer.
 
För att illustrera HR:s roll mer tydligt, låt oss titta på en metafor från byggbranschen: HR som en arkitekt. Arkitekten är inte den som faktiskt bygger huset; det är snickaren, elektrikern och muraren. Arkitektens roll är att skapa ritningar, göra anpassningar baserade på kundens önskemål och samordna alla delar för att säkerställa att det slutliga bygget lever upp till förväntningarna.
 
Likaså, HR:s roll är inte att sätta företagets övergripande mål – det är rollen för högsta ledningen, byggherren i vår metafor. Istället bidrar HR genom att utforma och implementera strategier för att hjälpa företaget att nå dessa mål. De skapar de organisatoriska strukturer och ramar som gör det möjligt för företaget att fungera effektivt och effektivt.
Så, precis som en arkitekt inte kan bestämma vad som ska byggas utan byggherrens inmatning och beslut, kan inte heller HR bestämma företagets övergripande mål. Istället är HR:s roll att hjälpa till att förtydliga, artikulera och implementera dessa mål, och stödja ledningen och cheferna att bli ännu bättre ledare.
 
Ibland kan HR tappa fokus på detta övergripande mål och istället bli upptagna med interna arbetsuppgifter som att införa nya metoder eller system. Men vi måste komma ihåg att dessa initiativ bara är verktyg; de är inte själva målet. Precis som en arkitekt inte fokuserar på att skapa den mest avancerade ritningen, utan att skapa en byggnad som uppfyller dess ändamål, bör HR alltid ha företagets övergripande mål och vision i åtanke.
Som en erfaren ledare inom detta område, uppmanar jag HR-avdelningar att hålla fokus på det stora perspektivet.
Anpassa er, se utöver interna mål och kom ihåg ert verkliga syfte. Er roll är att stödja och underlätta för organisationen, att skapa en struktur och att stödja ledningen på ett sådant sätt att företagets övergripande mål kan uppnås.
 
Så, som arkitekter av organisatorisk effektivitet och framgång, arbeta nära med ledningen, förstå deras vision och strategi, och se till att era insatser och initiativ alltid är inriktade på att stödja dessa övergripande mål.
 
Att förstå och fullfölja denna roll kommer att hjälpa er att bli en mer värdefull och effektiv partner för er organisation, och att förbättra era bidrag till dess framgång. HR-avdelningen är inte bara en enhet som hanterar personalfrågor. Ni är arkitekterna som utformar, anpassar och underlättar för strukturer och processer som gör det möjligt för organisationen att nå sina övergripande mål.
 
Kom ihåg, HR:s verkliga styrka ligger i dess förmåga att stödja, underlätta och stärka organisationens arbete, snarare än att leda den. Ni är den osynliga handen som smidigt styr och samordnar, vilket gör det möjligt för de olika delarna av organisationen att fungera effektivt tillsammans för att skapa en vacker och funktionell helhet.
 
Detta är budskapet som jag, med min långa erfarenhet och insikt i HR-området, vill sända till HR-professionella över hela världen. Låt oss arbeta för att ständigt förbättra, anpassa och rikta in våra insatser för att bättre stödja våra organisationers mål och visioner. För att vara de effektiva arkitekter vi kan och borde vara.
 
Det är viktigt att notera att HR naturligtvis behåller sin kontrollerande roll i de frågor där de har ansvaret. Detta är ovillkorligt och inte vad jag syftar till i denna diskussion. Istället betonar jag vikten av att HR breddar sitt engagemang och funktion till att vara strategiska arkitekter, byggare av starka ledarskapsstrukturer, och som stöd till företagets ledning.
 
HR-avdelningen: Ni är inte byggherren som bestämmer vad som ska byggas, men ni är den nödvändiga arkitekten som ser till att bygget går enligt planen och uppfyller sina förväntningar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait