Har du rätt förväntningar på dina kollegor?

Jag påstår att de flesta konflikter som uppkommer på arbetsplatserna beror på att vi har olika förväntningar på varandra och det beror på många olika faktorer. Jag kommer att förklara några av dem, samt ge några förslag på hur man kan hantera det framledes.
 
Jag brukar ofta ställa denna fråga till de jag träffar i olika sammanhang – ”Brukar någon av er vakna och tänka – nu jävlar – idag, när jag kommer till jobbet, ska jag se till att så många som möjligt hatar mig. Jag ska förstöra så många kollegors dag som möjligt?” Naturligtvis svarar ingen jakande på denna fråga, utan skrattar högt, då de inte hade förväntat sig frågan. Sen tillägger jag – om ni inte tänker så, tror ni att era kollegor tänker så? Alla går vi upp på morgonen med avsikten att göra ett bra jobb, bli omtyckt av kollegor och känna tillhörighet med andra, men av en eller annan anledning blir vi besvikna eller kommer i onåd med en eller flera kollegor. Det har hänt oss alla, även om vi alla agerar olika. Vissa tiger och knyter näven i fickan, medan andra hävdar sin rätt. Men de allra flesta känner igen sig i detta. När vi är som mest besvikna på en kollega som har gjort något vi tycker är fel, borde vi minnas att även hen gick till jobbet idag för att göra ett bra jobb ifrån sig och om jag känner såhär, måste vi kunna hantera det på ett bra sätt.
(Detta handlar främst om kollegan inte lider av psykisk stress eller andra psykiska åkommor/sjukdomar.)
 
Utgå alltid ifrån att kollegorna har en god intention, även om det inte ser så ut för tillfälle.
 
Varför har vi olika förväntningar på varandra då?
 
En vanlig situation där vi har olika förväntningar på varandra är när man får en ny chef eller medarbetare i gruppen, där personen ersätter en chef eller kollega som har lämnat arbetsplatsen. Den nya personen oavsett position har en hel del med sig i ryggsäcken och har en bild av vad som förväntas av hen. Samtidigt har alla andra en förväntan på att personen ifråga ska göra det som personen den ersätter gjorde.
Vad är det som gör att det blir så? Det är lite olika orsaker beroende på om den nya kollegan är en ny chef eller medarbetare. Är det en ny chef, har personen ifråga oftast fått nya direktiv uppifrån om hur verksamheten bör styras och det är med de premisserna personen antar sig det nya jobbet. Oftast utan vetskap om att medarbetarna inte har samma bild. Medarbetarna förväntar ju sig att arbeta och ledas som tidigare. Därför är de oftast oförstående när chefen ger dem direktiv som kan stå i motsats till vad den tidigare chefen hade gett. Medarbetarna pratar med varandra och blir förvånade och ställer sig frågande till chefens agerande. Detta då deras förväntningar på chefen inte stämmer överens med hur chefen agerar. Det betyder alltså inte att chefen är en dålig chef, men chefen har inte klargjort sitt uppdrag och den nya vägen för sina medarbetare då hen trodde att de var medvetna om det. Medarbetarna och chefen har helt enkelt olika målbilder och förväntningar på varandra och behöva ensa sina bilder. Det är chefens uppgift att göra så snarast möjlig.
När en kollega hamnar i samma situation är orsaken oftast rätt lika, men där är det chefen som har brustit i introduktionen, så att den nya kollegan snabbare kommer in i arbetet. Även om chefen kan missa det, bör kollegorna i teamet bjuda in den nya kollegan och gå igenom allt som ska göras, samt vilka förväntningar man bör ha på varandra utifrån hur arbetsuppgifterna fördelas mellan varandra.
Jag har med stöd av studier tagit fram en modell som hjälper er att ensa era bilder och bespara er en massa missförstånd. Jag delar med mig av den här: https://1drv.ms/p/s!ArOLcBzLEhP7guc4COdBomCasSh2BA
 
Återkom gärna till mig, om ni har frågor och dela gärna med dina tankar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait